นายฎรินทร์ พุ่มกุมาร
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวพิมพกานต์ ภูริภัณฑ์ธนะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
180x180
นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา