กองลูกเสือโรงเรียนดอยงามวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6