ความสำเร็จดอยงามวิทยาคม ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 65 และได้ไปต่อระดับภาคเหนือ