การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนดอยงามวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558